logotype
image1 image2 image3

3 kwietnia 2014 r. (Głuchołazy): Otwarte seminarium nt. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny oddziaływania ww. Programu na środowisko (SEA)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, jako Instytucja Zarządzająca, i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, jako Koordynator Krajowy Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, zapraszają Państwa na otwarte seminarium na temat przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko (SEA)

 

 

Miejsce i termin seminarium:

 

Centrum Kultury w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-340 Głuchołazy, Polska

3 kwietnia 2014 r. (czwartek), w godzinach 13:00 – 16:00

 

Seminarium jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych Programem Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 (PWT RCz-RP 2014-2020), stanem prac nad jego przygotowaniem oraz procesem strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko. W szczególności skierowane jest do przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz potencjalnych beneficjentów dofinansowania ze środków Programu.

Seminarium ma umożliwić zapoznanie zainteresowanych z celem i procedurą opracowania Programu oraz poszczególnymi etapami procedury SEA, w tym z możliwością i trybem zgłaszania uwag do zakresu i prognozy oddziaływania Programu na środowisko przez opinię publiczną z obu państw.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań dotyczących tematyki seminarium na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (wykonawca SEA) lub przekazanie ich telefoniczne przedstawicielowi zespołu SEA Radimowi Misiačkowi, tel +420 739 460 212 (zarówno po czesku, jak i po polsku).

Prosimy również o przesyłanie na wyżej podany adres e-mail potwierdzenia Państwa udziału w seminarium wraz z podaniem:

•imienia i nazwiska,

•instytucji, którą Państwo reprezentują,

•kontaktu e-mailowego i telefonicznego

w terminie do 1 kwietnia 2014 r.