logotype
image1 image2 image3

Dokumenty POWT 2007-2013

Właściwość terytorialna Partnera FM i Administratora w ramach Funduszu Mikroprojektów dla regionu Glacensis

Strona polska:
- powiaty dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki,

Strona czeska:
- obszar NUTS III Kraj Královéhradecki, Pardubicki i Ołomuniecki – terytorium powiatów Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk

 

Obowiązujące dokumenty związane funkcjonowaniem Funduszu Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis na lata 2007-2013.

 

Temat

Dokumenty

Składanie wniosku projektowego

Wytyczne dla Wnioskodawcy FM w Euroregionie Glacensis

(obowiązują od dnia 1 kwietnia 2013r.)

Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawcy FM w Euroregionie Glacensis

Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach POWT 2007-2013 (obowiązują od dnia 30 listopada 2012r.)

Załączniki do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków

Podręcznik użytkownika aplikacji BENEFIT 7


Dokumenty związane z przygotowaniem umowy o dofinansowanie

Formularz identyfikacji rachunku bankowego

Oświadczenie składane przez Partnera czeskiego, który nie otrzymał dofinansowania


Promocja

Podręcznik Prezentacji Wizualnej

Zalecenia IZ/KK dot. oceny przestrzegania obowiązkowej promocji

Tabela sankcji za naruszenie zasad promocji

 

Dokumenty związane ze złożeniem Wniosku o płatność i Raportu końcowego z realizacji projektu

Raport końcowy składany wraz z WoP 30 dni po zakończeniu terminu realizacji projektu

Modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych na dzień 13.03.2013r.

Oświadczenie do WoP przy projektach obejmujących zakup środków trwałych

Tabela dotycząca zmian budżetu projektu

Tabela kosztów osobowych jako załącznik do kart czasu pracy

Wykaz dokumentów przedkładanych do kontroli postępowania przetargowego


Trwałość

Raport monitorujący z zapewnienia trwałości mikroprojektu

Oświadczenie o VAT

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty_ksiegowe_uaktualniony_opis_21_09_2011.doc)Modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych na dzień 22.11.2012r.[Modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych na dzień 22.11.2012r.]43 Kb
Pobierz plik (Formularz_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_zakresie_OOS.doc)Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ[Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ]53 Kb
Pobierz plik (Komunikat_komisji_udzielanie_zamowien.pdf)Komunikat Komisji w zakresie zamówień nie objętych dyrektywami[Komunikat Komisji w zakresie zamówień nie objętych dyrektywami]284 Kb
Pobierz plik (wytyczne_FM_20_09_2012.doc)Wytyczne FM z dnia 20_09_2012[Wytyczne FM z dnia 20_09_2012]512 Kb
Pobierz plik (wytyczne_OOS_050509.pdf)Wytyczne OOŚ[Wytyczne OOŚ]607 Kb