logotype
image1 image2 image3

Informacje

 

  Informujemy, iż w dniu 01.04.2013r. zmianie uległy Wytyczne Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Wytyczne wraz z załącznikami znajdują się w zakładce Dokumenty POWT 2007-2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.08.2015 r.

Informacja o wyniku analizy rynku na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

do pobrania >>>

30.07.2015 r.

Informacja o wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

wybór oferty do pobrania >>>

24.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie reportażu radiowego w ramach mikroprojektu pn. "Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL"

zapytanie cenowe do pobrania >>>

22.07.2015 r.

Euroregion Glacensis zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na zamieszczenie artykułu promocyjnego:

- format A3 lub A4 o zasięgu Euroregionu Glacensis po stronie czeskiej, materiał zostanie przekazany przez Euroregion, do zadań wykonawcy będzie należeć skład graficzny do akceptacji przez Euroregion. Proszę o podanie ceny brutto oraz możliwych terminów realizacji. Forma płatności – przelew;

- format A4 o zasięgu krajowym RCz materiał zostanie przekazany przez Euroregion, do zadań wykonawcy będzie należeć skład graficzny do akceptacji przez Euroregion. Proszę o podanie ceny brutto oraz możliwych terminów realizacji. Forma płatności – przelew. Termin składnia ofert do 24.07.2015 r. do godz. 14:00 na adres Euroregionu Glacensis w formie elektronicznej lub papierowej.

Medialna promocja Euroregionu Glacensis PL”

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

„Przekraczamy granice”

22.07.2015 r.

Pytania i odpowiedzi na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Pytanie:

proszę o sprecyzowanie zapytania ofertowego dityczącego wykonania publikacji „Raport z wykorzystania Funduszu Mikroprojektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.”,

proszę o dokładne określenie ilości stron np. 28 stron + 4 strony okładka, razem 32 strony publikacji A4

lub 32 strony i 4 strony okładka,

lub 20 stron + 4 strony okładka,

liczba stron podana miedzy 20 a 30  jest nieprecyzyjna i nie pozwala jasno określić ceny w złożeniu oferty.

Odpowiedź:

przewidywalna maksymalna ilość stron wynosi  28 stron wraz z okładką.

21.07.2015 r.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na wykonanie Raportu podsumowującego realizację Funduszu Mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

zapytanie cenowe do pobrania >>>

26.06.2015 r.

Szanowni Państwo,

 informujemy, że 23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Poniżej link do strony z dokumentami programu.

http://www.cz-pl.eu/pl/dokumenty-do-pobrania.html

 

13.05.2015

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w dniu 14.05.2015r (czwartek) biuro Euroregionu Glacensis będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.

 

14.04.2015


Szanowni Państwo,

 

W związku z możliwością dysponowania dodatkowymi środkami na Fundusz Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu – powstałymi w wyniku oszczędności z przedkładanych przez Beneficjentów Wniosków o płatność -   Euroregion informuje, iż do 30 kwietnia 2015r. do godz. 12:00 uprawnieni wnioskodawcy mogą przedkładać do sekretariatu Euroregionu wnioski projektowe.   

 

Środki będą dostępne w ramach pojawiających się oszczędności z rozliczanych mikroprojektów.   Partnerzy projektowi będą musieli realizować część działań projektu bez podpisanej Umowy o dofinansowaniu. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji na zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący mikroprojekt  dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt

06.12.2014

Szanowni Państwo,

Prosimy o załączanie do Raportów zapewnienia trwałości mikroprojektu aktualnego Oświadczenia o kwalifikowalności VAT, którego formularz stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawcy. Niniejszy formularz mogą Państwo pobrać ze strony internetowej Funduszu Mikroprojektów:

http://funduszmikroprojektow.ng.pl/index.php/dokumenty-programu

 

03.10.2014

Uprzejmie Informujemy, iż z dniem 3 października 2014 r. ogłaszamy ostatni nabór wniosków projektowych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2014 r. o godz. 13:00.

Nabór dotyczy tylko polskich strony Euroregionu, w związku z tym nie ma możliwości składania projektów wspólnych. Istnieje możliwość składania projektów lustrzanych lub indywidualnych.

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego na którym zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania odbędzie się 9 stycznia 2015 r.

Przedkładane do dofinansowania wnioski na mikroprojekty w ramach 13. naboru muszą się zakończyć pod względem rzeczowym do 31.03.2015 r. 

Ze względu na ograniczoną ilość środków pozostających w dyspozycji EKSu, ustala się warunek, iż jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek projektowy.

Podczas 13. posiedzenia EKS zarekomenduje również projekty rezerwowe. Do podpisania umowy o dofinansowanie dojedzie dopiero po stwierdzeniu ewentualnych oszczędności w FM. Wnioski projektowe powinny uwzględniać sytuację finansową Wnioskodawcy w przypadku zakwalifikowania się na listę rezerwową, tak aby był on w stanie zrealizować projekt pomimo braku decyzji o ewentualnym dofinansowaniu.

W dniu 10 października 2014 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Metro, Boguszyn 79B, 57-300 Kłodzko, odbędzie się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013. Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2014 roku mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub faxem (74 865 91 66) podając nazwisko, imię, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe.

  Lista projektów rezerwowych zatwierdzonych podczas 12 posiedzenia EKS_u po stronie czeskiej

 

21.03.2014

3 kwietnia 2014 r. (Głuchołazy): Otwarte seminarium nt. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny oddziaływania ww. Programu na środowisko (SEA)

 

13.12.2013

Ostatni nabór wniosków projektowych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

 

13.08.2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2013 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 907, został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy opisywaniu dokumentów księgowych przedkładanych do Euroregionu w ramach Wniosku o płatność/Zestawień dokumentów księgowych dla wydatków konieczne jest umieszczanie adnotacji o aktualnym publikatorze na dzień wszczęcia postępowania. Dla postępowań, które będą realizowane po wejściu w życie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych należy podać Dz.U:  t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907. Przypominamy również, że należy podawać datę uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.01.2004 r.

 

06.06.2013

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2013 roku o godzinie 11:00 odbędzie się szkolenie z realizacji i rozliczania mikroprojektów. W szkoleniu mogą uczestniczyć dwie osoby tj. koordynator oraz osoba prowadząca finansowo - księgową obsługę mikroprojektu. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na powyższe szkolenie do dnia 20 czerwca 2013 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) lub faxu (74 865 91 66),podając: nazwisko, imię, nazwę instytucji oraz dane kontaktowe. Do dnia 20 czerwca 2013 roku proszę o przesyłanie pytań dotyczących realizacji i rozliczania mikroprojektów, które zostaną omówione podczas szkolenia.


02.04.2013

Konkurs na Najbardziej Inspirujący Projekt 2012 roku!

 

13.03.2013r.

Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Modelowy przykład opisywania dokumentów znajduje się w wykazie załączników poniżej oraz w zakładce Dokumenty POWT 2007-2013

 

21.12.2012

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30.11.2012 r. uległy zmianie Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013. Aktualny dokument wraz z załącznikami, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/szczegolowe/ewt/Strony/lista.aspx oraz do pobrania w załącznikach poniżej.

 

22.11.2012

Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych do pobrania oraz w wykazie załączników.  

 

05.10.2012

W dniu 2 października Instytucja Zarządzająca POWT RCz – RP otrzymała list od Dyrektora Generalnego DG REGIO Waltera Deffaa, w którym odnosi się do korespondencji RCz z końca sierpnia tego roku. Za pośrednictwem listu czeskie instytucje przedstawiły dostateczne argumenty oraz przegląd działań naprawczych związanych z listem KE z lipca 2012 wstrzymującym finansowanie Programu.

Komisja Europejska stwierdza, że zostały spełnione warunki, aby mogły zostać wznowione płatności z Programu. W najbliższych dniach będą z Brukseli wysłane środki z ostatniego wniosku o płatność, który został wysłany do Komisji 28 maja 2012 r. W ciągu miesiąca października 2012 r. IZ we współpracy z Instytucją Płatniczą i Certyfikującą zostanie zatwierdzona dalsza certyfikacja poniesionych wydatków a następnie wniosek o płatność bieżącą zostanie odesłany do Komisji Europejskiej.

04.09.2012,
po wczorajszej aktualizacji systemu Benefit pojawiły się problemy techniczne, które są obecnie rozwiązywane.
Prosimy korzystać z poprzedniej wersji systemu, który znajdą Państwo pod adresem: https://www.eu-zadost.cz/verze3/
informacje o zmianach technicznych są zamieszczone na stronie http://www.cz-pl.eu/pl/aktualno-ci.html

Szanowni Państwo,

w dniu 16 lipca 2012r. Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazał informację o decyzji Komisji Europejskiej o przerwaniu/zawieszeniu płatności w programie. Informacja o zaistniałym fakcie niebawem zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu (www.cz-pl.eu). Z przekazanych informacji wynika, że czeskie  Ministerstwo Finansów podjęło nadzwyczajne kroki i przeznaczyło określoną pulę środków w celu zapewnienia wypłaty zaległych refundacji.  Ponadto trwają prace nad ustaleniem działań naprawczych, których spełnienie umożliwi wznowienie płatności.

 

07.11.2011.

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na zmianę dokumentów programowych EWT modyfikacji uległy Wytyczne FM dla Wnioskodawców w Euroregionie Galcensis w związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu.

 

21.09.2011

Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Modelowy przykład opisywania dokumentów księgowych do pobrania. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, iż na poleceniu wyjazdu służbowego (Delegacjach) również należy dokonywać opisu dotyczącego zgodności wydatku z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę należy wskazywać jako podstawę art. 4 pkt. 4 natomiast w przypadku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło należy wskazywać art. 4 pkt. 8. Proszę również pamiętać iż należy podać właściwy publikator ustawy.

 

05.07.2011.

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27.06.2011. dokonano zmian formalnych w Wytycznych dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 

 

15.06.2011.

Szanowni  Państwo.
Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 25 maja 2011r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

 

10.02.2011
Szanowni Państwo!
W załączeniu zamieszczamy formularz ułatwiający poszukiwanie partnerów do współpracy w ramach funduszu Mikroprojektów.  (Do pobrania formularz)

 

14.10.2010
Szanowni Państwo!
Poniżej zamieszczamy informację przesłaną w dniu 13.10.2010r. przez Departament  Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach dotyczącą kwalifikowalności kosztów niektórych wydatków osobowych:

„W związku z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków  osobowych w przypadku projektów realizowanych przez władze publiczne (jst) spowodowanymi zmianami w Rozp. 846/2009 Art 50 ust.3 przesyłam przyjętą interpretację. Wynagrodzenie dla np. koordynatora projektu lub księgowego lub innych osób zatrudnionych u wnioskodawcy - pobierających wynagrodzenie w projekcie  musi mieć odzwierciedlenie w aneksie lub innym oficjalnym dokumencie do np. umowy o pracę . W aneksie najlepiej aby znalazł się czas wykonywania dodatkowych czynności związanych z projektem, jego nazwa itp. ważne informacje pozwalające jednoznacznie identyfikować pracę na rzecz projektu.” 

26.08.2010
Szanowni Państwo.
Do pobrania nowe Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis, które będą obowiązywały od 01.09.2010. Zmiany dotyczą: 
W punkcie 2.1.6 Wydatki niekwalifikowalne – wydatki, które nie mogą być objęte mikroprojektem, usuwa się zapis dotyczący wydatków niekwalifikowalnych:
- wydatki opłacone gotówką przekraczające wartość 1800 PLN.
Dodaje się punkt 1.7 Sposób uwzględniania dochodów w projektach w ramach Funduszu mikroprojektów o następującej treści.
W ramach projektu Fundusz Mikroprojektów, ze względu na przeważnie nie inwestycyjny charakter projektów, śledzone są jedynie przychody, które powstaną w trakcie realizacji projektu. 
Wszelkie dochody, które mogą powstać w czasie realizacji projektu (tzn. zarówno dochody finansowe, jaki i inne wpływy finansowe – patrz rozdz. 6.3) mogą być przez beneficjenta użyte jako źródło współfinansowania projektu jako wkład własny. W ten sposób dochody do wysokości współfinansowania nie mają wpływu na wysokość dotacji. W przypadku, gdy dochody przekroczą własny udział współfinansowania, dotacja z EFRR zostanie odpowiednio obniżona. 
Podobnie jak w przypadku projektów indywidualnych, również w Funduszu Mikroprojektów wnioskodawca przeprowadzi kalkulację zakładanych dochodów przygotowując wniosek o dofinansowanie i przedkłada tę kalkulację jako załącznik do wniosku o dofinansowanie. Po zakończeniu realizacji projektu udokumentuje faktyczną wysokość osiągniętych dochodów. Jeśli dochody przekraczają udział własny, dochodzi do zmniejszenia dotacji z EFRR.

23.08.2010
Szanowni Państwo,
Beneficjent, który dokona istotnych lub nieistotnych zmian w budżecie projektu (na podstawie § 15 pkt. 4 umowy o dofinansowanie)  powinien wypełnić Tabelę zmian w budżecie projektu . 
Na podstawie wypełnionej tabeli wydane zostanie stanowisko dotyczące zmiany. Tabelę należy przesłać również w formie elektronicznej emailem


Zmiany nieistotne.
Przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków do wysokości 15% danej kategorii (np. z 01do 02) mogą być dokonane bez zgody Euroregionu. W takim przypadku wraz z Wnioskiem o płatność oraz Raportem końcowym należy złożyć stosowną Tabelę zmian o której mowa powyżej.  Ograniczenie 15% nie obowiązuje dla przesunięć w ramach linii budżetowej ( np. z 01.01 do 01.04.), pod warunkiem, że nie wpłynie to na główne ukierunkowanie projektu. Przesunięcia odnoszą się do kwot pierwotnych podanych w budżecie mikroprojektu zatwierdzonego przez Euroregionalny Komitet Sterujący. 

Zmiany istotne.
Przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków powyżej wysokości 15% danej kategorii (np. z 01do 02) mogą być dokonane po uzyskaniu pozytywnej decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego. W takim przypadku zgodnie z § 15 pkt. 1 umowy o dofinansowanie stosowną Tabelę zmian należy dostarczyć do sekretariatu Euroregionu Glacensis w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowana zamianą. Żaden wydatek, który będzie wykraczał poza daną kategorię w wysokości przekraczającej 15 % danej kategorii nie będzie uznany za kwalifikowany bez zgody Euroregionalnego Komitetu Sterującego. 

14.07.2010
Szanowni Państwo,
Przypominamy o obowiązku opisywania dokumentów w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy opisywaniu dokumentów księgowych przedkładanych do Euroregionu w ramach Wniosku o płatność/Zestawień dokumentów księgowych dla wydatków konieczne jest umieszczanie adnotacji o aktualnym publikatorze na dzień wszczęcia postępowania. Dla przykładu dla wydatków, które będą realizowane po wejściu w życie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych należy podać Dz.U: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. Przypominamy również, że należy podawać datę uchwalenia ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.01.2004 r. Opis faktury w formie np. „wydatek nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych” lub „zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych” będzie uznany za błąd formalny.  

19.04.2010
Szanowni Państwo
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych w przypadku projektów inwestycyjnych tj. zawierających wydatki o charakterze inwestycyjnym należy dołączyć do wniosku o dofinansowania załącznik Ia w zakresie właściwym dla rodzaju wydatku - roboty budowlane, usługi lub dostawy. (Rozdział H. Wytycznych strona 54)
Do pobrania 
1. Formularz załącznika Ia
2. Wytyczne OOŚ z dnia 05.05.2009r.

04.09.2009
Informujemy, iż od dn. 04 grudnia 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego (do pobranie w zakładce Dokumenty programu)

 

28.07.2009.
Szanowni Państwo.
Na stronie WST zostały zamieszczone nowe wytyczne w zakresie wizualizacji znaków graficznych dotyczących promocji Funduszu Mikroprojektów.

07.04.2009
Informujemy, iż wraz z wnioskiem o płatność za mikroprojekt oprócz obligatoryjnych załączników wymienionych w umowie o dofinansowanie należy dodatkowo załączyć zestawienie wydatków sporządzone w formacie xls.  Formularz załącznika znajduje się w zakładce EWT 2007-2013 Dokumenty Programu  
 
01.04.2009
Informujemy, iż z dniem 01.04.2009 zmianie uległy zapisy Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów. Zmienione wytyczne wraz z Uchwałą nr 38/III/2009 znajdują się w zakładce EWT 2007-2013 Dokumenty Programu  

02.02.2009r.
Informujemy, że w przypadku mikroprojektów wydatki należy przeliczać zgodnie z zapisami „Podręcznika beneficjenta dofinansowania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, wersja 1 z dnia 25 lipca 2008 roku”.
Zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta dofinansowania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, wersja 1 z dnia 25 lipca 2008 roku, strona 22 przypis 6: „W przypadku, gdy wydatek nie został poniesiony w euro, kwoty z walut narodowych (CZK lub PLN) przeliczane są na euro wg kursu EBC obowiązującego w miesiącu, kiedy Oświadczenie o poniesionych wydatkach za część projektu zostało ostatecznie zatwierdzone w Benefit 7 (kurs dla danego miesiąca określony jest jako kurs przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w poprzednim miesiącu). Kurs ten będzie wcześniej wprowadzony do zestawienia wydatków w systemie Benefit 7, a więc przeliczenie przed ostatecznym zapisaniem zostanie dokonane automatyczne. W przypadku, gdy wydatek poniesiony jest w innej walucie obcej niż w euro, partner musi w zestawieniu w Benefit 7 podać kwotę w walucie narodowej w tej wysokości, w jakiej wydatek ten został zaksięgowany w ewidencji księgowej partnera w walucie narodowej a potem ta kwota zostanie tak samo, jak pozostałe, przeliczona na euro". 

24.10.2008
Informujemy, iż na stronie programu w dziale „Promocja” został zamieszczony nowy plik zawierający logo UE wraz zasadami reprodukcji tego symbolu. W najbliższym czasie w tym samym dziale zostanie zamieszczone logo Programu.

07.10.2008
Informujemy, iż od dn. 23 września 2008 r. obowiązują nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013, zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego (do pobranie w zakładce Dokumenty programu)