logotype
image1 image2 image3

 

Harmonogram wdrażania Funduszu Mikroprojektów (FM)
 Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska      
w Euroregionie Glacensis

 

 

Termin

Działanie

05.05.2016 r.

Ogłoszenie ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Glacensis - I nabór dla OP2 i OP4 bez ograniczeń.

15.07.2016 r.

Termin składania wniosków w ramach pierwszego naboru.

16.07.2016 r.

Termin rozpoczęcia składania wniosków w ramach drugiego naboru dla OP2 oraz OP 4 - wnioski  projektowe mogą składać tylko "nowi wnioskodawcy" zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców

25.10.2016 r.

Termin posiedzenia EKS_u na którym zostaną rozpatrzone wnioski złożone w ramach I naboru.

30.11.2016 r.

Termin składania wniosków w ramach drugiego naboru.

01.12.2016 r.

Termin rozpoczęcia składania wniosków w ramach trzeciego naboru dla OP2 oraz OP 4 - termin realizacji mikroprojektów może wynosić maksymalnie 12 miesięcy

14.03.2017 r.

Termin posiedzenia EKS_u na którym zostaną rozpatrzone wnioski złożone w ramach II naboru.

31.03.2017 r.

Termin składania wniosków w ramach trzeciego naboru.

lipiec 2017 r.

Planowany  termin posiedzenia EKS_u na którym zostaną rozpatrzone wnioski złożone w ramach III naboru.