logotype
image1 image2 image3

Promocja

Zgodnie z pkt. 3.6 Wytycznych dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wszyscy partnerzy zobowiązani są do odpowiedniego uwidocznienia środków unijnych zaangażowanych w realizację projektu. Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Wykonawczym.

W ramach promocji projektu obowiązkiem partnera jest jasne przekazanie informacji, że realizowany projekt został wybrany w ramach Programu współfinansowanego z EFRR.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje:
- logo Programu
- wymogi według art. 9 Rozporządzenia Wykonawczego;
- symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w załączniku I Rozporządzenia Wykonawczego) oraz powołanie się na Unię Europejską (tekst „Unia Europejska”);
- powołanie się na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego“ (EFRR); - hasło „Przekraczamy granice”
oraz informację „Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013“

W przypadku małych przedmiotów promocyjnych nie ma obowiązku umieszczania powołania się na EFRR i hasła „Przekraczamy granice”. Na tych przedmiotach należy umieścić logo Programu, Euroregionu Glacensis oraz symbol i powołanie się na Unię Europejską.
Sposób prowadzenia działań promocyjnych zależny jest od rodzaju mikroprojektu (operacji).

Uwaga:
Logo UE w wersji składającej się z czarnej flagi z białymi gwiazdami, które znajduje się w dokumencie: „Zasady reprodukcji symboli graficznych - Logo UE”, nie może być wykorzystywane podczas promocji projektu. 

W dniu 19.06.2012r. na stronie programu został zamieszczony nowy plik - Zestaw narzędzi informatycznych dla potrzeb funkcjonowania biura i do opracowywania grafiki do pobrania

W dniu 22.08.2012r. został zamieszczony nowy Podręcznik prezentacji wizualnej - do pobrania w załącznikach.


Strona programu poświęcona zasadom promocji http://www.cz-pl.eu/pl/promocja.html

Załączniki:
Pobierz plik (Logo_Euroregionu.doc)Logo Euroregionu[Logo Euroregionu]26 Kb
Pobierz plik (Logo_Euroregionu_cdr.cdr)Logo Euroregionu cdr[Logo Euroregionu cdr]24 Kb
Pobierz plik (Podrecznik prezentacji wizualnej.pdf)Podręcznik prezentacji wizualnej[Podręcznik prezentacji wizualnej]13467 Kb
Pobierz plik (Zalacznik podrecznika prezentacji wizualnej.pdf)Załącznik podręcznika prezentacji wizualnej[Załącznik podręcznika prezentacji wizualnej]1673 Kb
Pobierz plik (Zasady reprodukcji symboli graficznych Logo UE.pdf)Zasady reprodukcji symboli graficznych_Logo UE[Zasady reprodukcji symboli graficznych_Logo UE]1079 Kb