logotype
image1 image2 image3

Szkolenia Interreg V-A

20.05.2016 r.

Poniżej zamieszczono prezentację ze szkolenia dla wnioskodawców, które odbyło się 19 maja 2016 r. w Kłodzko oraz informację dotyczącą wypełniania obowiązkowych pól w formularzu wniosku o dofinansowanie do wypełnienia w dwóch wersjach językowych tj. w języku polskim i czeskim dla mikroprojektów typu B i C.

Zamieszczono również opis wskaźników dla OP 2 i 4

1. Prezentacja
2. Informacja o obowiązkowych polach dla projektów typu B i C
3. Opis wskaźników